Lưu trữ thẻ: biển báo cấm

Hệ Thống Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam – Nhận Biết Ý Nghĩa

Biển báo hiệu lệnh - Biển báo giao thông đường bộ Việt Nam

Hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam được áp dụng dành cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tùy thuộc vào ký hiệu của biển báo giao thông sẽ thể hiện ý nghĩa mà người đi đường phải tuân thủ. Ở đây chúng tôi xin tổng hợp lại tất […]